فرآیند کاری ما

۱ . طراحی با تکیه بر دانش اجرا

01

طراحی با تکیه بر دانش اجرا

امضای D2 ، نوآوری در طراحی و خلق ایده‌های نو تیم طراحی همۀ جزئیات، نیازها و اقتضائات ساخت و اجرا را در مرحلۀ طراحی پیش‌بینی می‌کند، چون ما به اجرای تمام عیارِ جزئیات پایبندیم.

۲. ساخت مبتنی بر دانش فنی :

02

ساخت مبتنی بر دانش فنی :

در ساختِ اجزای مختلفی که در مرحلۀ طراحی پرورش یافته‌اند، محدودیتی وجود ندارد. بهره‌مندی از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن و ظرفیت‌های علمی و فنی D2 ساخت هر چیزی را مطابق با نیاز شما ممکن کرده است.

۳. اجرای تمام و کمال مطابق با جزییات طراحی

03

اجرای تمام و کمال مطابق با جزییات طراحی

با اجرای ظرایفی که ناممکن به‌نظر می‌رسند، جزءبه‌جزء هرآن‌چه که در طرح نهایی دیده‌اید را محقق می‌کنیم. عبور از چالش‌های اجرا و نصب در کنار تعهد به برنامه‌ریزی، همگی تجربۀ D2 را رقم ‌می‌زنند؛ تجربه‌ای زنده و پویا که با خلاقیت هم مسیر است.