مهرشهر1

مسکونی

موقعیت کرج
طراحی، ساخت و اجرا ترمووود نما، دکینگ دور استخر، پارکت اتاق خواب‌ها، پارکت ترکیبی ، کلوزت
متریال‌ها: ترموود عش Tilo , پارکت ترکیبی بلوط و سنگ و فلز برنج، چرم، دکینگ بامبو X treme, بامبو، پارکت راش
Mehrshahr1
موقعیت کرج
طراحی، ساخت و اجرا ترمووود نما، دکینگ دور استخر، پارکت اتاق خواب‌ها، پارکت ترکیبی ، کلوزت
متریال‌ها: ترموود عش Tilo , پارکت ترکیبی بلوط و سنگ و فلز برنج، چرم، دکینگ بامبو X treme, بامبو، پارکت راش