مهرشهر2

مسکونی

موقعیت کرج
طراحی، ساخت و اجرا فضای ورودی، گرین وال، آلاچیق، دکینگ دور استخر، دیوارTV ،کمد، سیستم آشپزخانه، دکور اتاق خواب مستر
متریال‌ها: Thermowood Pain, PLY Wood, چوب گردو آفریقایی، +MDF C , روکش چوب گردو، چوب گردو آمریکایی، سنگ نجف آباد
Mehrshahr2
موقعیت کرج
طراحی، ساخت و اجرا فضای ورودی، گرین وال، آلاچیق، دکینگ دور استخر، دیوارTV ،کمد، سیستم آشپزخانه، دکور اتاق خواب مستر
متریال‌ها: Thermowood Pain, PLY Wood, چوب گردو آفریقایی، +MDF C , روکش چوب گردو، چوب گردو آمریکایی، سنگ نجف آباد